ลอยกระโทงงงง

posted on 27 Nov 2012 22:25 by maroushi
 
 
ปีนี้ก็ไม่ได้ไปลอยน้ำจริง เย่!
 
 
 
 
 
 
 
และ
 
 
 
 
 
 
 
เย่!!!!!!!!!!!!!!!